Laboratuvar. Isıl İşlem'de Kalite


Takım çeliklerinin ısıl işlem sonrasında kazandıkları mekanik özelliklerin servis
şartlarına uygun olup olmadığının kontrolü takım performansı açısından son
derece büyük öneme sahiptir.

Isıl işlem sonrasında meydana gelen mikroyapısal değişimler ve değişimlerin
mekanik özelliklere etkileri sadece sertlik ölçümüyle kontrol edilmesi günümüz
yüksek performanslı takım ve kalıpları için yeterli olmamaktadır. Takım çeliklerinde
aynı sertlik değerini farklı mikroyapılarla elde etmek mümkündür dolayısıyla
ısıl işlem öncesinde ve sonrasında takımların tane boyutu, karbür dağılımı,
bantlaşma ve mikrosegregasyon durumunun kontrol edilmesi gerekmektedir.
Özellikle metal enjeksiyon, dövme ve ekstrüzyon uygulamalarında kullanılacak
sıcak iş takım çeliklerinde ısıl işlem sonrasında kalıpların tokluğunu ve sıcağa
dayanımını doğrudan etkileyen tane boyutu, soğutma hızına bağlı karbür dağılımı
bantlaşma ve mikrosegregasyon gibi özelliklerin standartlara bağlı referans
tablolara göre kontrol edilmesi gerekir.TAMÇELİK'de ısıl işlem öncesinde ve sonrasında uygulanan mikro ve makro
kontroller eğitimli teknik personel tarafından uluslararası standartlar çerçevesinde
uygulanmaktadır. Yenilenmiş laboratuvar ekipmanlarıyla yapılan kontroller
bilgisayar ortamında saklanabilmekte gerektiğinde müşteriye rapor olarak
sunulmaktadır.


© 2012 Tamçelik Isıl İşlem ve San. Tic. A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.