Oksidasyon İşlemi

Oksidasyon yapışma ve buna bağlı adhesif aşınmanın yaşandığı metal enjeksiyon
uygulamalarında kalıp yüzeyinde yağlayıcı özelliğe sahip oksit filmi oluşturma
işlemidir. İşlem sonrasında yüzeyde oluşan 2-5 µm kalınlığındaki Fe2O3 ve
Fe3 O4 demir oksit filmi kalıp ile ergimiş metal arasında bir bariyer oluşturarak
mekanik ve intermetalik faz oluşumuna bağlı yapışmayı engeller. Özellikle
soğutmanın yetersiz kalabileceği yada yağlayıcı ve soğutucu spreyin ulaşmasının
zor olduğu karmaşık figürlü kalıplarda ilk kullanımdan önce oksidasyon
yapılması şarttır.


Oksidasyon yapılmamış H13 (1.2344) sıcak
iş çeliği maçada 5 baskıdan sonra oluşan
intermetalik yapışma tabakaları.
Oksidasyon sonucunda oluşan oksit filmi
arada bariyer oluşturarak yapışmayı
önlemiştir.

Bu tür kalıplarda oksidasyonun en önemli etkisi kalıbın dizaynından dolayı
yağlayıcının ulaşamadığı bölgelerde ergimiş metalin kalıp yüzeyine direk temasını
engelleyerek yapışmayı azaltmasıdır. Oksit filminin bir diğer etkisi ise ergimiş
metalin kalıp yüzeyini ıslatma açısını düşürüp ara yüzeydeki ani termal şok
etkisini azaltması böylece ısıl yorulma çatlaklarının oluşumunu geciktirmesidir.

Kalıp kullanıma hazır hale geldikten sonra uygulanan oksidasyon işlemi son
meneviş sıcaklığına yakın bir sıcaklıkta yapılır ve sertleştirme sonrası uygulanan
talaşlı işleme, taşlama, dalma erozyon gerilimlerini minimize ederek kalıbın ısıl
yorulmaya karşı dayanımını artırır. Son işlem olan oksidasyon kalıp deneme baskısı
yapmadan önce uygulanır ve ardından kesinlikle parlatma işlemi uygulanmaz.

© 2012 Tamçelik Isıl İşlem ve San. Tic. A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.